Ağırlık Kendini Damgalama Ölçeği Türkçe

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sevincer, G. M., Kaya, A., Bozkurt, S., Akin, E. & Kose, S. (2017). Reliability, validity, and factorial structure of the Turkish version of the Weight Self-Stigma Questionnaire (Turkish WSSQ). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27:4, 386-392. DOI: 10.1080/24750573.2017.1379717.

Sorumlu Yazar: 
Güzin M. Sevincer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: