Kendini Damgalama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ulusoy, E. (2019). Tip 2 diyabeti olan bireylerde stigma: Ölçek uyarlama. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Emelnur Ulusoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: