Ağrı Merkeziyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özsoy Ünübol, T. & Unal Ulutatar, Ç. (2020). Cross‐cultural adaptation and validation of the Turkish version of Centrality of Pain Scale in patients with fibromyalgia syndrome. International Journal of Rheumatic Diseases, 23(6), 772-777. doi: 10.1111/1756-185X.13825

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Özsoy Ünübol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: