Ağır Solunum Yetmezliği Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergan, B., Dabak, G., Şenbaklavacı, Ö., Uslu, S. ve Wındısch, W. (2017). ”Severe Respiratory Insufficiency (SRI)” anketinin Türkçeye çevirisi ve transkültürel adaptasyonu. Tuberk Toraks, 65(1),66-68.

Sorumlu Yazar: 
Begüm Ergan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: