Hayal Kurma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Abdullah, A. ve Koşan, Y. (2017). Hayal Kurma Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1469-1470). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Atli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: