Abeer Çocuk Dental Anksiyete Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, A. (2020). Abeer Çocuk Dental Anksiyete Skalası’nın (ACDAS) Türkçe uyarlamasının geçerlilik-güvenilirliği [Yayınlanmamış uzmanlık tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Sorumlu Yazar: 
Aylin Aslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: