Revize Edilmiş Çocuk Anksiyete ve Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gormez, V., Kılınçaslan, A., Orengul, A. C., Ebesutani, C., Kaya, İ., Ceri, V., Nasıroglu, S., Filiz, M. & Chorpita, B. (2017). Psychometric Properties of The Turkish Version of The Revised Child Anxiety And Depression Scale – Child Version in A Clinical Sample. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (1), 84-92. DOI: 10.1080/24750573.2017.1297494

Sorumlu Yazar: 
Vahdet Görmez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: