Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydoğan, A. S., Gülseren, Ş., Sarıkaya, Ö. Ö. ve Özen, Ç. (2015). Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, 371-375. doi:10.5152/npa.2015.8820

Sorumlu Yazar: 
Aybala Sarıçiçek Aydoğan
Geçerlik: 

Bu çalışmada Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği araştırılmış ve ölçeğin
psikometrik özellikleri Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği ile karşılaştırmalı
olarak incelenmiştir. Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe
formu için 0,86 olarak hesaplanan Cronbach alfa değeri, ölçeğin yüksek iç
tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri 0,86 olarak hesaplanmıştır. Her bir madde çıkarıldığında hesaplanan alfa değeri 20.
madde dışında 0,85 ile 0,86 arasında değişmektedir. Ölçeğin 20. maddesi
çıkarıldığında hesaplanan alfa değeri 0,90’dır (Tablo 1). Guttman katsayısı
0,86 olarak bulunmuştur.
Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri 0,66 olarak
hesaplanmıştır. Her bir madde çıkarıldığında hesaplanan alfa değeri 0,62 ile
0,67 arasında değişmektedir. Guttman katsayısı 0,65 olarak bulunmuştur.

5 alt boyut ve 20 madde
Ölümle İlişkili Görsel Uyaranların Uyandırdığı Korku (5 m): Ölüye bakmaktan korkarım
Ölümün Beraberindeki Fiziksel ve Ruhsal Acıya İlişkin Korku (5 m): Kalp krizi geçirmekten korkarım
Ölümü Hatırlatan Diğer Durumlarla İlişkili Korku (4 m): Mezarlık ziyaret etmekten korkarım
Ölümden Sonrasına İlişkin Korku (3 m): Ölümden sonraki bilinmeyen şeylerle ilgili endişeliyim
Ölme İşinin Kendisine Yönelik Korku (3 m): Ne zaman hasta olsam ölümden korkarım

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç ve 5=çok fazla)
İletişim: