Dental Estetiğin Psikososyal Etkisi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Poyraz, C. (2017). Dental Estetiğin Psikososyal Etkisi Anketinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Yayınlanmamış uzmanlık tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Can Poyraz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: