ABILOCO-Çocuklar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şimşek, A., Yıldız, R., Erol, E., Apaydın, U.,& Elbasan, B. (2017). ABILICO-KIDS Ölçeğitim Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.39 ). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Şimşek
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliği KMFÖ ve KMFSS kullanılarak pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirildi.

Güvenirlik: 

Güvenirliği belirlemek için sınıf içi koraelasyon katsayısı ve Cronbach alfa katsayısı hesaplandı.

Derecelendirme: 
İletişim: