AB Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Kendi Öğretmen Yeterliliklerini Değerlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karacaoğlu, Ö. C.(2008).Avrupa Birliği uyum sürecinde öğretmen yeterlilikleri (Doktora Tezi).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: