Yürütücü İşlevleri Destekleyen Stratejileri Kullanma Yeterliliklerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuncer, N. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların Yürütücü İşlevlerini Destekleyen Stratejileri Kullanma Yeterlilikleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 212-236. https://doi.org/10.21764/maeuefd.552000

Sorumlu Yazar: 
Nuran TUNCER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: