Açık ve Uzaktan Öğrenmede Esneklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kokoç, M. (2020). Açık ve Uzaktan Öğrenmede Esneklik Ölçeğini Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama,10(2), 366-385. http://dx.doi.org/10.17943/etku.643358

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kokoç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: