Grafik Derecelendirme Ölçeği (Öğretmen Performansı Değerlendirme Ölçeği)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. (2006). Öğretmenlerin performansını değerlendirmede kullanılabilecek grafik derecelendirme ölçeğinin geliştirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: