6.ve 7.Sınıflar için Okuduğunu Anlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: