48 – 60 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, B. (2015). 48 – 60 aylık çocuklar için Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Sorumlu Yazar: 
Başak Yılmaz
Geçerlik: 

Uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği için Lawshe Tekniği kullanılarak yapılan KGO ve KGI değerleri 1.00olarak elde edilmiştir. Bu doğrultuda her bir maddenin ölçekte kalması gerektiğine karar verilmiş ve testin kapsam geçerliğine sahip olduğu kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin toplam güvenirlik katsayısının, KR-20=.985,Nesne Sayma –Daire İçine Alma güvenirlik katsayısının KR-20 = .963, Nesne Sayma – Sayıyı Yazma güvenirlik katsayısının KR-20 =.976 ve Sayı Tanıma – Daire Çizme güvenirlik katsayısının KR–20 =.971 olduğu belirlenmiştir.

Ölçek 61 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Nesne Sayma – Daire İçine Alma (21m)
Nesne Sayma – Sayıyı Yazma (20m)
Sayı Tanıma – Daire Çizme (20m)

Derecelendirme: 
Doğru-yanlış
İletişim: