60-72 Aylık Çocuklar için Çevreye Yönelik Sürdürülebilir Davranışları Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özkan, B., Tuğluk, M.N., & Yiğitalp, N. (2020). Environmental Sustainability Scale for children 60-72 months old: A validity and reliability study. Journal of Education and Training Studies 8(1), 33-41.

Sorumlu Yazar: 
Banu Özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: