36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, Ö.M.(2017).36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 897-910.

Sorumlu Yazar: 
Özge Metin Aslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: