48-66 Aylık Çocuklar için Çevresel Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökçeli, F. K. ve Kandır, A. (2016). “48-66 Aylık Çocuklar için Çevresel Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği”nin geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniveristesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3 (3), 16-45.

Sorumlu Yazar: 
Füsun Kurt Gökçeli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: