61-72 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kızıltepe, G. İ., ve Aktulun, Ö. U., (2019, 23-27 Ekim). 61-72 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Gözde İnal Kızıltepe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: