48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arnas, A., Y., Gül, D., E. ve Sığırtmaç, A. (2003). 48 86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi ‘nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 147-157.

Sorumlu Yazar: 
Yaşare Aktaş Arnas
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: