Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, B. ve İnal-Kızıltepe, G. (2017). Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin 48-60 aylık çocuklar için geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 81-91.

Sorumlu Yazar: 
Başak Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: