48-72 Aylık Çocuklar için Temel Kavram Kazanımını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaman Baydar, I. ve Kandır, A. (2020, Mart). 48-72 Aylık Çocuklar İçin Temel Kavram Kazanımını Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. IKSAD, Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Işıl YAMAN BAYDAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: