3-4 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY 1)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Simsar, A., Yalçın, V. ve Dinler, H. (2020). 3-4 Yaş Çocukları İçin 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY 1): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. I. International Congress of Pedagogical Research, 24-26 June 2020, Düzce.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Simsar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: