5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Önder, A., & Gülay, H. (2010). Reliability and validity of the Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 years of children. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 204-224.

Sorumlu Yazar: 
Alev Önder
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: