5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY 2)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalçın, V., Simsar, A. ve Dinler, H. (2020). 5-6 Yas Çocuklari için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 78-97. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.5

Sorumlu Yazar: 
Vakkas YALÇIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: