Zümre Öğretmenleri Faaliyetleri Düzeyini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelebi, N., Vuranok, T.T. ve Hasekioğlu-Turgut, I. (2016). Zümre Öğretmenlerinin İşbirliği Düzeyini Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 803-820.

Sorumlu Yazar: 
Nurhayat Çelebi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 Alt boyut ve 19 Madde
Grup oluşturma aşaması (6 m): Ana konular üzerinde anlaştığımız halde yine de çok uzun tartışmalar yapılır.
Erken gelişim ve kural koyma (dönüşüm) aşaması (8 m): Zümremizde tüm öğretmenler zümrenin başarısı veya hatalarındaki sorumluluğu paylaşır.
Takım olma aşaması (5 m): Zümremizde tüm öğretmenler zümrenin başarısı veya hatalarındaki sorumluluğu paylaşır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: