Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uluçınar, U., Gündoğan, A., ve Akar, C. (2020). Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 13(47), 2564-2581. http://dx.doi.org/10.29228/joh.39924

Sorumlu Yazar: 
Ufuk Uluçınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: