Yüz İfadelerini Tanıma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, S.S. (1999). Zihin engelli çocukların duygusal yüz ifadelerini tanıma durumlarının değerlendirilmesi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: