Yükseköğretim Gençliği Sorunlarla Başaçıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sayıner, Z. B. (2003). Denetim odakları farklı yükseköğretim gençliğinin sorunları ve başa çıkma yöntemleri (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: