Dini Başaçıkma Tarzları Ölçeği (DBTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güner, A. (2006). Lise öğrencilerinde stres başaçıkma ve dini başaçıkma. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Güner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: