Gençliği İçselleştirme Davranışı Tarayıcısı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, G. (2020). Measuring emotional problems in Turkish adolescents: Development and initial validation of the Youth Internalizing Behavior Screener.International Journal of School & Educational Psychology, 1-10.
https://doi.org/10.1080/21683603.2019.1700860

Sorumlu Yazar: 
Gökmen Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: