Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, N. H. ve Durak, A. (1995). Stresle başa çıkma tarzları ölçeği: Üniversite öğrencileri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 56-73.

Sorumlu Yazar: 
Nesrin H. Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İyimseryaklaşım alt ölçeği için elde edilen güvenirlik katsayısı .68 ile .49 arasında değişmektedir. Kendine güvenli yaklaşım, .62 ile .80 arasında çaresiz yaklaşımaltölçeği için, .64 ile .73 arasında, boyun eğici yaklaşımalt ölçeği için de .47 ile .72 arasında çıkmıştır. Sosyaldesteğe başvurma alt ölçeği için ise .47 ile .45olarak değişmektedir

5 alt boyut ve 30 madde
İyimser Yaklaşım
Kendine Güvenli Yaklaşım
Çaresiz Yaklaşım
Boyun eğici Yaklaşım
Sosyal Desteğe Başvurma

Derecelendirme: 
İletişim: