Akran Saldırganlığıyla Başaçıkma Özyeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bakalım, O., ve Öz, F. S. (2014). Turkish adaptation, validity, and reliability of the Peer Aggression Coping Self-Efficacy
Scale (PA-CSES). International Journal of Human Sciences, 11(2), 827-841.

Sorumlu Yazar: 
Orkide Bakalım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: