Yöneticilerin Lider Davranışlarını Betimleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erceylan, N. (2010). Yöneticilerin liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri ve bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Nusret Erceylan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert