Lider-Üye Etkileşim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, N.(2015). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürü ve öğretmen liderliği: Lider-üye etkileşiminin aracılık rolü,
(Yayımlanmamış doktora tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Necati ÖZTÜRK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: