Yöneticilerin Yönetim Anlayışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Urlu, R. (2002). Okul yöneticilerinin yönetimsel yaklaşımları (Niğde ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: