Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gerçek, M. (2018). Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği: Bir ölçek geliştirme, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(4), 193-212.

Sorumlu Yazar: 
Merve Gerçek
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi için yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda 11 maddeli ve 3 alt faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen faktörler, daha önce yapılan çalışmalardaki eğilimler doğrultusunda sırasıyla “gelişime açıklık”, “işin benimsenmesi” ve “otoritenin kabulü” olarak adlandırılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayıları ölçeğin bütünü için 0,725; birinci faktör için 0,783; ikinci faktör için 0,703 ve üçüncü faktör için 0,609 olarak belirlenmiştir.

Ölçek 11 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Gelişime açıklık (4m): Bir düşünceyi etkili bir şekilde ifade edebilmek.
İşin benimsenmesi (4m): Kurumun gizli bilgilerini korumaya özen göstermek.
Otoritenin kabulü (3m): İş tanımının sınırları içinde kalmak.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç önemli değil – 5= çok önemli)
İletişim: