Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelikkol, Ö. Karaibrahimoğlu, A, Tokgöz, A. (2018). Problems scale for teachers and administrators who have foreign students in their schools . In Ş. Gerçek (Ed.), Current Debates in Education (pp. 45-61), London: IJOPEC Publication Limited.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Çelikkol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: