Psikolojik Sağlamlık için Koruyucu Faktörler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tanko, Ç., Ekşi, F., Hatun, O. ve Ekşi, H. (2021). Psikolojik Sağlamlık için Koruyucu Faktörler Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 16-29. doi: 10.12984/egeefd.793597

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Tanko
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: