Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezgin-Nartgün, Ş., ve Demirer, S. (2020). Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16(2), 343-362. https://doi.org/10.17860/mersinefd.680543

Sorumlu Yazar: 
Şenay Sezgin NARTGÜN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: