Yükseköğretimde Eğitim Öğretimle İlgili Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirli, C. (2009). Yükseköğretimde Eğitim Öğretimle İlgili Öğrenci Memnuniyeti Ölçeğinin geliştirilmesi. Education Sciences, 4(4), 1392-1403.

Sorumlu Yazar: 
Cihad Demirli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: