İlkokul Psikolojik Danışmanları İçin Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Can, G. (2010). Development of the elementary school counselor self-efficacy scale. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 9, 1158-1161.

Sorumlu Yazar: 
Güler Küçükturan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: