Yöneticiler İçin Liderlik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türetgen, İ. Ö., Ünsal, P., & Telman, N. (2004). Yöneticiler için liderlik özelliklerini ölçen bir ölçek geliştirme. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 24, 25-44.

Sorumlu Yazar: 
İlknur Özalp Türetgen
Geçerlik: 

Boyutlar arasındaki ‘Gelişim’ ile ‘Kendine Güven’ ve ‘Vicdan” arasındaki ilişkiler hariç (.23 ve .29) tüm korelasyon değerleri .30’un üzerinde olup orta dereceye yakın güçlükler göstermektedirler.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı .92’dir.

86 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert ( 5= evet, her zaman- 1= hayır, hiçbir zaman)
İletişim: