Yetişkinler İçin Sigara Kullanımı Yönelimi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yazıcı, H., Camadan, F., & Kahveci, G. (2017). Adapting the Smoking Expectancy Scale for Adolescents (SESA)
to Turkish culture. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4, 207–220. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2017.4.2.0009

Sorumlu Yazar: 
Hikmet YAZICI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: