Yetişkinler İçin Ruh Sağlığı Testi (A Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şemin, R. (1983). Yetişkinler İçin Ruh Sağlığı Testi (A Formu). Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 159-197.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: