Pozitif Ruh Sağlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Teke, C. ve Arabaci, L. B. (2018). Pozitif Ruh Sağlığı Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19, 21-28. doi: 10.5455/apd.284116

Sorumlu Yazar: 
Cemile Teke
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: