Ruh Sağlığı Çalışanlarının Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisine Yönelik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işık, A., ve Şimşek, G. M. (2019). Ruh Sağlığı Çalışanlarının Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisine Yönelik Tutumları Ölçeğinin geliştirilmesi.Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (Özel Sayı.1), 24-26. doi:10.35365/ctjpp.19.special1.6

Sorumlu Yazar: 
Aylin Işık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: