Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği (RSOY Ölçeği)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Göktaş, S., Işıklı, B., Önsüz, M.F. ve Yenilmez, Ç. (2019). Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin (Rsoy Ölçeği) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi, 11(3), 424-431. doi: 10.18521/ktd.453411

Sorumlu Yazar: 
Saniye Göktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
6 lı likert
İletişim: