Beliren Yetişkinler için Bireyleşme Testi – Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karataş, S., Levpušček, M. P., & Komidar, L. (2017). Demographic factors and Individuation in relation to parents predicting attachment avoidance and anxiety in Turkish emerging adult. Current Psychology, 1-13.DOI 10.1007/s12144-017-9691-8

Sorumlu Yazar: 
Savaş Karataş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: 
PDF: